Fechar
Dados do periódico
Título: Bulletin of the American Mathematical Society
Abrev.: AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY BULLETIN
Abrev.: B AM MATH SOC
Abrev.: BULL. AMER. MATH. SOC.
Alternative: Bulletin
ISSN: 0002-9904
LCCN: 15001248
Peer-Reviewed: No
 
Categorias:
Matemáticas: Generalidades e outras
Matemáticas: Geometria Algébrica
Matemáticas: Geometria Diferencial
Matemáticas: Matemática Aplicada
Matemáticas: Matemática Física
 
Histórico:
Continuado por: Bulletin, new series, of the American Mathematical Society [0273-0979]