Fechar
Dados do periódico
Título: Condensed matter physics
Abrev.: COND MAT PHYS
Abrev.: KIBERN. VYCHISL. TEKHN
Abrev.: CONDENS. MATTER PHYS
Abrev.: CONDENS MATTER PHYS
ISSN: 1607-324X
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 1993
 
Categorias:
Física: Física da Matéria Condensada
Física: Física de Partículas
Física: Generalidades e outras
Física: Magnetismo
Física: Mecânica
Física: Termodinâmica e Transferência de Calor