Fechar
Dados do periódico
Título: Applied mathematics e-notes
Abrev.: APPL. MATH. E-NOTES
Alternative: Applied Mathematics E - Notes
ISSN: 1607-2510
LCCN: 2004252444
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 2001
 
Categorias:
Matemáticas: Generalidades e outras
Matemáticas: Matemática Aplicada