Fechar
Dados do periódico
Título: Gaceta sanitaria
Abrev.: GAC SANIT
Abrev.: GAC. SANIT
ISSN: 0213-9111
LCCN: sn 89036057
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 2002
 
Categorias:
Ciências da Saúde: Saúde Pública
 
Histórico:
Continua: Gaseta sanitària de Barcelona [0212-0542]