Fechar
Dados do periódico
Título: Physical review special topics. Accelerators and beams
Abrev.: PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS. ACCELERATORS & BEAMS
Abrev.: PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS
Abrev.: PHYS REV SPEC TOP-AC
Abrev.: AC
Abrev.: PHYS. REV. SPEC. TOP.-ACCEL. BEAMS
ISSN: 1098-4402
LCCN: sn 98004261
CODEN: PRABFM
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 1998
 
Categorias:
Física: Física de Partículas
Física: Física Nuclear
Física: Generalidades e outras
Física: Ópticas e Opto-electrónicas
Física: Radiação