Fechar
Dados do periódico
Título: New journal of physics
Abrev.: NEW J PHYS
Abrev.: NEW J. PHYS
ISSN: 1367-2630
LCCN: sn 99050111
CODEN: NJOPFM
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 1998
 
Categorias:
Física: Física Aplicada
Física: Física da Atmosfera
Física: Física de Partículas
Física: Física do Estado Sólido
Física: Generalidades e outras