Fechar
Dados do periódico
Título: Optics express
Abrev.: OPT EXPRESS
Abrev.: OPT. EXPRESS
ISSN: 1094-4087
LCCN: sn 97000184
CODEN: OPEXFF
Peer-Reviewed: Yes
 
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals
 
Disponível desde 1997
 
Categorias:
Engenharias: Electrónica
Física: Física do Estado Sólido
Física: Generalidades e outras
Física: Ópticas e Opto-electrónicas
Telecomunicações: Cabos & Fibras Ópticas
 
Histórico:
Suplemento: Energy express [2161-2072]